Uczelnie dla instytucji kultury – modele współpracy

Fundacja Obserwatorium zakończyła realizację projektu „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowanego do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy).

Dziękujemy pracownikom i pracowniczkom instytucji za ich otwartość, wsparcie oraz udział w programie. Opiekunom i opiekunkom zespołów badawczych oraz studentkom i doktorantom, którzy realizowali działania w terenie, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz profesjonalną postawę.

Celem projektu była budowa trwałych relacji pomiędzy sektorem kultury a uczelniami oraz wsparcie instytucji w ich działalności. W ramach działań projektowych wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Dlaczego coś robimy (celowość naszych działań w instytucji kultury)?
  • Dla kogo powinniśmy coś robić?
  • Jakimi metodami pracować?
  • Co z naszych działań było skuteczne/efektywne oraz dlaczego i w jakim wymiarze?
  • Czy warto było coś robić i czy warto to kontynuować?
  • Kto skorzystał z naszych działań/oferty?
  • Kto może skorzystać z oferty w przyszłości?
  • Z czego chcieliby skorzystać nasi obecni i/lub potencjalni odbiorcy?
  • Jak jesteśmy postrzegani (przez odbiorców, pracowników, partnerów, konkurencję, urzędy)?
  • Jakimi zasobami dysponujemy (materialnymi, osobowymi)?

W projekcie udział wzięły  cztery instytucje: Centrum Kultury Raszyn, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Podsumowaniem przeprowadzonych działań były studia przypadków oraz publikacja, która stanowi kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób instytucje kultury mogą nawiązywać współpracę z zespołami badawczymi (i na odwrót), co powinna przygotować każda instytucja przed rozpoczęciem badań, jak wpływa stopień zaangażowania pracowników instytucji na działania badawcze, w jaki sposób badacze powinni organizować współpracę z instytucjami, aby uniknąć nieporozumień oraz błędów.

Więcej informacji na stronie projektu.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego