Uczelnie dla instytucji kultury

W 2018 roku Fundacja Obserwatorium zrealizowała projekt „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowany do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy).

Celem projektu była budowa trwałych relacji pomiędzy sektorem kultury a uczelniami oraz wsparcie instytucji w ich działalności. W ramach działań projektowych wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Dlaczego coś robimy (celowość naszych działań w instytucji kultury)?
  • Dla kogo powinniśmy coś robić?
  • Jakimi metodami pracować?
  • Co z naszych działań było skuteczne/efektywne oraz dlaczego i w jakim wymiarze?
  • Czy warto było coś robić i czy warto to kontynuować?
  • Kto skorzystał z naszych działań/oferty?
  • Kto może skorzystać z oferty w przyszłości?
  • Z czego chcieliby skorzystać nasi obecni i/lub potencjalni odbiorcy?
  • Jak jesteśmy postrzegani (przez odbiorców, pracowników, partnerów, konkurencję, urzędy)?
  • Jakimi zasobami dysponujemy (materialnymi, osobowymi)?

W projekcie udział wzięły cztery instytucje: Centrum Kultury Raszyn, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Podsumowaniem przeprowadzonych działań były studia przypadków oraz publikacja „Modele współpracy”, która stanowi kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób instytucje kultury mogą nawiązywać współpracę z zespołami badawczymi (i na odwrót), co powinna przygotować każda instytucja przed rozpoczęciem badań, jak wpływa stopień zaangażowania pracowników instytucji na działania badawcze, w jaki sposób badacze powinni organizować współpracę z instytucjami, aby uniknąć nieporozumień oraz błędów.

Więcej informacji na stronie projektu.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego