Uczelnie dla instytucji kultury

Projekty zamknięte


Program „Uczelnie dla instytucji kultury” był skierowany do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy). Beneficjenci programu nawiązali współpracę z renomowanymi warszawskimi uczelniami, w ramach której zrealizowane zostały wspólne projekty badawcze…


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego