Warszawa lokalna

Projekty zamknięte


Ideą projektu było zdiagnozowanie stanu polityki kulturalnej w poszczególnych dzielnicach Warszawy. W ramach projektu przeprowadzono badania diagnostyczne i ewaluacyjne w zakresie działalności Wydziałów Kultury w poszczególnych dzielnicach oraz zakresu ich współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Rezultatem projektu był zestaw rekomendacji dotyczących kształtowania polityki kulturalnej w Warszawie na poziomie lokalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań pt.: Warszawa lokalna.

Koordynator projektu: Karol Wittels.

Projekt finansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury:

w ramach programu Obserwatorium Kultury: