Warszawa lokalna


Raport pt.: „Warszawa lokalna” powstał w 2010 roku, w ramach
programu Obserwatorium Kultury. Ideą projektu było zdiagnozowanie stanu polityki kulturalnej w poszczególnych dzielnicach Warszawy. W jego ramach  przeprowadzono badania diagnostyczne i ewaluacyjne w zakresie działalności Wydziałów Kultury w poszczególnych dzielnicach oraz zakresu ich współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Rezultatem projektu był zestaw rekomendacji dotyczących kształtowania polityki kulturalnej w Warszawie na poziomie lokalnym. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań pt.: Warszawa lokalna.

Koordynator projektu: Karol Wittels.

Projekt finansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury:

w ramach programu Obserwatorium Kultury: