Warsztaty i szkolenia

Oferta


Organizujemy warsztaty i szkolenia dostosowane do potrzeb zamawiającego. W szczególności naszą ofertę kierujemy do pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, ale także do artystów indywidualnych, niezależnych animatorów, urzędników, samorządowców, studentów.

Tematyka wybranych szkoleń:
• zarządzanie projektem,
• zarządzanie organizacją pozarządową,
• mapowanie źródeł finansowania działalności (kultura i sztuka, edukacja, pomoc społeczna, inne),
• pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji pozarządowych i instytucji,
• jak przeprowadzić diagnozę lokalną,
• realizacja własnych badań, diagnoz i ewaluacji,
• rozwój widowni (odbiorców).

Oferujemy również autorskie programy szkoleniowe, które są poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb i oczekiwań odbiorców. Takie programy mają ważną zaletę: są spersonalizowane i odpowiadają na realne zapotrzebowanie instytucji, organizacji czy osoby.

Zapraszamy do zapoznania się z doświadczeniem Fundacji Obserwatorium z zakresu organizacji warsztatów i szkoleń:

„Aplikacja, realizacja i rozliczenie projektów prowadzonych w ramach programów grantowych MKiDN” – warsztaty dla pracowników instytucji kultury z województwa świętokrzyskiego w ramach Programu rozwoju kadr kultury w województwie lubuskim, opolskim i świętokrzyskim dla Narodowego Centrum Kultury;
Warsztaty z zakresu przygotowywania projektów kulturalno-artystycznych dla Nasielskiego Ośrodka Kultury;
Nowe perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych dla instytucji kultury” – szkolenie pracowników instytucji kultury z woj. lubelskiego dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie;
Warsztaty przygotowania projektów artystycznych w przestrzeni publicznej w ramach projektu „Animator Kultury” – projekt realizowany ze środków Biura Kultury m.st. Warszawa;
„Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej – istota i zasady tworzenia wniosków” dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
„Jak pozyskiwać fundusze na projekty z zakresu edukacji medialnej” dla Fundacji Nowoczesna Polska;
„Badanie potrzeb kulturalnych i edukacja kulturalna w XXI wieku” w ramach projektu „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” – szkolenia dla pracowników instytucji Kultury z Konina, Kalisza i Poznania ECORYS Polska;
„Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla bibliotek” – dla Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim;
„Kierunek Kultura” – cykl warsztatów mapujących lokalne zasoby kultury w 5 powiatach woj. mazowieckiego oraz cykl warsztatów diagnozujących poziom uczestnictwa w kulturze dla Mazowieckiego Instytutu Kultury;
Warsztaty z zakresu realizacji badań, diagnoz i ewaluacji dla pracowników warszawskich instytucji kultury w ramach projektu „Badacze dla instytucji kultury” realizowanego ze środków Biura Kultury m.st. Warszawa;
Warsztaty badawcze i tworzenie wskaźników jakościowych dla pracowników warszawskich domów kultury dla Biura Kultury m.st. Warszawa.