Wsparcie fundraisingowe

Oferta


Wsparcie fundraisingowe kierujemy do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy na swoją działalność w dziedzinie kultury… i  nie tylko. Zarówno do instytucji działających w obszarze kultury (domy, ośrodki i centra kultury; muzea; teatry; kina itd.), ale także dla instytucji działających w innych obszarach (edukacja, polityka społeczna, turystyka, promocja itd.), samorządów, organizacji pozarządowych oraz – w wybranych obszarach – dla podmiotów prywatnych.

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą:
• mapowanie źródeł finansowania w wybranym obszarze,
• aktywne wyszukiwanie potencjalnych grantodawców i sponsorów dostosowane do potrzeb konkretnych podmiotów,
• tworzenie kalendarzy fundraisingowych,
• opracowanie koncepcji projektów,
• pisanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł polskich i zagranicznych,
• tworzenie ofert sponsorskich,
• szkolenia z obszarów wyżej wymienionych.

Oferujemy również pełną obsługę działalności projektowej samorządów i instytucji: od stworzenia projektu, napisania wniosku o dofinansowanie i pozyskanie środków, poprzez koordynację projektu, aż po jego ewaluację i rozliczenie.