Współpraca z BOK – Filia Estrady 112

Z przyjemnością informujemy, że od początku września 2017 roku Fundacja Obserwatorium realizuje badania diagnostyczne odbiorców Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia, mieszczącego się w siedzibie Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Estrady 112. Celem naszej współpracy jest:

  1. diagnoza społeczności lokalnej zamieszkującej rejony wokół Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia pod względem jej potrzeb, problemów oraz potencjału kulturotwórczego;
  2. diagnoza możliwości rozwoju współpracy Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia ze społecznością lokalną;
  3. zainicjowanie działań, które będą służyły pobudzaniu aktywności lokalnych mieszkańców oraz zachęcaniu ich do podejmowania samodzielnych inicjatyw kulturotwórczych.

10 września zespół badawczy Fundacji Obserwatorium przeprowadził badanie z użyciem narzędzi animacyjnych podczas Dnia Otwartego w Filii BOK: Niedziela Marzyciela. Wydarzenie zgromadziło ok. 150 osób! A my… rozmawialiśmy z uczestnikami oferty BOK – Filia Estrady 112 oraz z tymi, którzy po raz pierwszy zawitali w jej progi.

Wszystkim rozmówcom bardzo dziękujemy za poświęcony czas, szczerość oraz pomysły!

I oczywiście zapraszamy ponownie do tego wyjątkowego miejsca, które według rozmówców posiada atrakcyjną, ciekawą i niesztampową ofertą. Miejsca…, które tworzone jest przez ludzi z pasją, gdzie panuje twórcza atmosfera.