Zarząd Fundacji

Zespół


Prezes Zarządu
Karol Wittels


Socjolog i politolog. Doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWSP. Fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych. Animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Zajmuje się między innymi badaniami organizacji pozarządowych, wielokulturowości oraz polityki kulturalnej.

Członek Zarządu
Michał Bargielski

Socjolog i ewaluator. Założyciel Pracowni Badania Instytucji i Społeczności Lokalnych PrzySłowie.