Zarząd Fundacji

Zespół


Prezes Zarządu
Karol Wittels


Socjolog i politolog. Doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWSP. Fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych. Animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Zajmuje się między innymi badaniami organizacji pozarządowych, wielokulturowości oraz polityki kulturalnej.

Wiceprezes Zarządu
Anna Pietraszko


Socjolog i kulturoznawca. Bierze udział w badaniach narodowych, jak i międzynarodowych. Autorka i współautorka artykułów oraz raportów badawczych dotyczących między innymi organizacji pozarządowych, przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych, polityki kulturalnej, wielokulturowości i edukacji kulturalnej. Animatorka kultury oraz koordynatorka projektów.

Członek Zarządu
Michał Bargielski

Socjolog i ewaluator. Założyciel Pracowni Badania Instytucji i Społeczności Lokalnych PrzySłowie.

Członkini Zarządu
Anna Szczeblewska

Kulturoznawczyni, badaczka. Brała udział w polskich oraz międzynarodowych projektach badawczych. Jest współautorką raportów diagnostycznych oraz ewaluacyjnych. Graficzka, dziennikarka i specjalistka ds. PR. Włada językiem greckim i francuskim.