Zarząd Fundacji

Zespół


Prezes Fundacji
Karol Wittels


Socjolog i politolog. Doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWSP. Fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych. Animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Zajmuje się między innymi badaniami organizacji pozarządowych, wielokulturowości oraz polityki kulturalnej.

Wiceprezes Zarządu
Anna Pietraszko


Socjolog i kulturoznawca. Bierze udział w badaniach narodowych, jak i międzynarodowych. Autorka i współautorka artykułów oraz raportów badawczych dotyczących między innymi organizacji pozarządowych, przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych, polityki kulturalnej, wielokulturowości i edukacji kulturalnej. Animatorka kultury oraz koordynatorka projektów.

Członek Zarządu
Michal Bargielski

Socjolog i ewaluator. Założyciel Pracowni Badania Instytucji i Społeczności Lokalnych PrzySłowie.