Zrób swoje Szmulki


Fundacja Obserwatorium przeprowadziła w 2010 roku projekt „Zrób swoje Szmulki”, w ramach którego zorganizowano szereg warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Więcej na blogu projektu: www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com.

Koordynator projektu: Kamila Sędzicka.

Dofinansowanie:
 

Partnerzy: