O Fundacji Obserwatorium

Fundacja Obserwatorium realizuje badania w obszarze szeroko rozumianej kultury, na zlecenie samorządów, publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, prywatnych podmiotów kultury, a także innych instytucji, w szczególności tych działających w sferze edukacji, pomocy społecznej, turystyki, marketingu i promocji kultury. Organizujemy także warsztaty dostosowane do potrzeb zamawiającego. Ofertę szkoleniową kierujemy w szczególności do pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, ale także do niezależnych animatorów, urzędników, samorządowców, studentów itd. Dodatkowo oferujemy doradztwo i mentoring w takich obszarach jak badania, rozwój publiczności, tworzenie dokumentów strategicznych czy zarządzanie projektem, a także wsparcie fundraisingowe skierowane do wszystkich podmiotów i osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy na działalność w dziedzinie kultury i nie tylko. Fundacja powstała w 2009 roku z inicjatywy osób aktywnych w sferze badań i animacji kulturalnej. Dziś zrzeszamy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin: socjologów, antropologów, kulturoznawców, ekonomistów, artystów, prawników, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Współpracujemy także z przedstawicielami sektora biznesu, administracji publicznej, innych organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych sieci kultury.