Niezbędnik dyrektora instytucji kultury

Forum Kultury Mazowsze, Fundacja Obserwatorium i Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR zapraszają dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury z województwa mazowieckiego na bezpłatny cykl webinariów pt.: „Niezbędnik dyrektora”.

KIEDY?
15.10.2020: Webinarium nr 1, godz. 10:00 – 12:30
19.10.2020: Webinarium nr 2, godz. 10:00 – 12:30
29.10.2020: Webinarium nr 3, godz. 10:00 – 12:30

GDZIE?
Platforma Zoom
Link do spotkania oraz hasło do logowania otrzymają Państwo drogą mailową na adres wpisany w formularzu.

ZAPISY
https://forms.gle/wnuBy9STWiv6ECDSA
Liczba miejsc ograniczona.

PROWADZENIE
Paweł Kamiński: doświadczony menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Studiował m.in. socjologię, zarządzanie i ekonomię. Pisze doktorat z ekonomii na temat roli lokalnych instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego. Absolwent Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trener i ekspert w różnorodnych projektach kulturalnych. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl.

TEMATYKA SPOTKAŃ

WEBINARIUM NR 1. INSTYTUCJA – Instytucje kultury w świetle prawa – jak jest?

Tworzenie instytucji kultury
• Kto może utworzyć instytucję kultury?
• Jakim dokumentem można utworzyć instytucję kultury?
• Jakie są obowiązki Organizatora wobec tworzonej instytucji?

Statut instytucji kultury
• Kto nadaje statut instytucji kultury?
• Co powinien zawierać statut instytucji kultury?
• Wskazanie ustaw i rozporządzeń, na podstawie których działa instytucja
• Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
• Czy rada programowa może mieć uprawnienia opiniodawcze?
• Określenie źródeł finansowania
• Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
• Kiedy wchodzi w życie uchwała w sprawie nadania statutu?
• Czy ośrodek kultury lub biblioteka może działać w formie zakładu budżetowego?
• Czy organizator może narzucić instytucji w statucie organizację konkretnych wydarzeń?
• Czy instytucja kultury może prowadzić działalność sportową?

Organizacja wewnętrzna
• Kto decyduje o strukturze organizacyjnej instytucji?
• Czy statut powinien zawierać schemat organizacyjny instytucji?
• Czy statut może określać jednostki wewnętrzne instytucji?
• Kto ustala liczbę zastępców dyrektora?
• Kto powinien powoływać zastępcę dyrektora instytucji kultury?
• Kto wskazuje osobę zastępującą dyrektora podczas jego nieobecności?
• Kto decyduje o przystąpieniu instytucji kultury do wspólnej obsługi?

Łączenie instytucji kultury
• Jak połączyć instytucje kultury?
• Jak połączyć ośrodek kultury z biblioteką?
• Jak połączyć ośrodek kultury z muzeum?
• Kto będzie kierował instytucją powstałą w wyniku połączenia?
• Czy dyrektorem nowej instytucji może zostać dyrektor jednej z łączonych instytucji?

Likwidacja instytucji kultury
• Jak zlikwidować instytucję kultury?
• Połączenie poprzez likwidację?
• Czy można zlikwidować instytucję kultury i przekazać jej zadania komórce organizacyjnej urzędu gminy?


WEBINARIUM NR 2. DYREKTOR

Powołanie dyrektora instytucji kultury
• Kto może zostać dyrektorem?
• Jak powołać dyrektora?
• Czy konieczny jest konkurs?
• Jak zorganizować konkurs na dyrektora?
• W jakim terminie należy ogłosić konkurs?
• Co musi zawierać ogłoszenie o konkursie?
• Gzie należy opublikować ogłoszenie o konkursie?
• Kto udostępnia informacje i dokumenty kandydatom?
• Komisja konkursowa
• Kto nie może być członkiem komisji konkursowej?
• Jakie są zadania komisji konkursowej?
• Jaki jest tryb pracy komisji konkursowej?
• W jaki sposób komisja dokonuje wyboru?
• Kto ponosi koszty organizacji konkursu?
• Jak zorganizować konkurs w instytucjach spoza wykazu Ministra?
• A jeśli bez konkursu?
• Czy komisja rady gminy może opiniować kandydata na dyrektora?
• Co dalej?
• Czy nazwiska kandydatów na dyrektora instytucji kultury są jawne?
• Czy program działania instytucji kultury jest jawny?
• Czy instytucją kultury może kierować p.o. dyrektora?
• Czy instytucją kultury może kierować dyrektor powołany na czas nieokreślony?
• Czy instytucją kultury musi zarządzać dyrektor?

Relacje między organizatorem a dyrektorem
• Czy wójt jest pracodawcą dyrektora instytucji kultury?
• Czy wójt jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora instytucji kultury?

Odwołanie dyrektora
• Kiedy można odwołać dyrektora?
• Czy zarządzenie o odwołaniu musi zawierać uzasadnienie?
• Naruszenie prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
• Odstąpienie od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania
• Choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków
• Utrata zaufania
• „Wygaśnięcie” powołania na czas nieokreślony
• Zmiana statutu instytucji
• Czy zasięganie opinii związków zawodowych i stowarzyszeń jest konieczne?
• A co, jeśli dyrektor nie należy do żadnej organizacji?
• A jeśli w gminie nie działają żadne stowarzyszenia?
• Czy Organizator ma prawo zasięgać opinii tylko wybranych przez siebie stowarzyszeń?
• Czy można odstąpić od zasięgania opinii, jeśli dyrektor został powołany w wyniku konkursu?
• Czy należy zasięgać opinii fundacji współpracujących z instytucją kultury?
• Czy zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora instytucji kultury można zaskarżyć do sądu administracyjnego?
• Czy wojewoda może unieważnić odwołanie dyrektora instytucji kultury?
• Zostałeś odwołany? Co robić?


WEBINARIUM NR 3. TEMATYKA BĘDZIE DOSTOSOWANA DO REKOMENDACJI WYPRACOWANYCH PODCZAS WEBINARIUM NR 1 i NR 2.

Webinaria są prowadzone w ramach program Forum Kultury Mazowsze – Wsparcie Sieci współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Programu Bardzo Młoda Kultura. Mazowieckie współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Organizatorami są Forum Kultury Mazowsze, Fundacja Obserwatorium i Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR.

Organizatorzy
Finansowanie