DK+: Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Kozienice

„Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Kozienice” to dokument, który opracowaliśmy na rzecz projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice!” (czas realizacji: marzec –czerwiec 2020 roku), realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.

Działania badawcze obejmowały metody ilościowe oraz jakościowe. Ze względu na pandemię Covid-19, która nieoczekiwanie pokrzyżowała plany zrealizowania projektu w sposób bezpośredni, czyli w terenie, cały plan działań został zmodyfikowany i dostosowany do zaistniałej sytuacji.

Zapraszamy do lektury.