Projekty partnerskie

Oferta


Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, samorządy i firmy do realizacji wspólnych projektów i inicjatyw.

Przykładowe typy projektów partnerskich:
• Projekty stricte badawcze;
• Projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne, społeczne zawierające elementy diagnostyczne, ewaluacyjne, badawcze;
• Projekty animacyjne, w szczególności z elementami diagnostycznymi;
• Projekty szkoleniowe, podnoszące kompetencje pracowników instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych;
• Wsparcie w tworzeniu strategii instytucji i samorządów;
• Wsparcie w wybranych typach projektów archiwizacyjnych i digitalizacyjnych, w szczególności w obszarze pozyskiwania materiałów i zbierania dokumentacji (foto, audio, wideo).

Fundacja Obserwatorium współpracuje z badaczami kultury, animatorami kultury, ekonomistami, prawnikami, mediatorami… Realizujemy projekty we współpracy z samorządami, instytucjami kultury, innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi (w szczególności z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Warszawskim).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Pobierz.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami partnerskimi z udziałem Fundacji Obserwatorium:

Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 – projekt realizowany przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium;
Kierunek Kultura 2012 oraz badania w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury w 2013 roku (projekty własne Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki) – współpraca przy realizacji badań oraz opracowywaniu raportów;
Industrialne dziedzictwo Mazowsza – projekt realizowany przez Fundację Instytut Kultury Wizualnej w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium;
Badanie publiczności teatrów w stolicy – projekt realizowany przez Fundację Generacja TR Warszawa w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz TR Warszawa;
Badanie ewaluacyjne programu „Teatr Polska” – projekt realizowany przez Instytut Teatralny w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium.