Projekty


Ewaluacja 14. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

Na przełomie 2020 i 2021 roku przeprowadziliśmy ewaluację 14. edycji Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Było to już nasze drugie badanie tego wydarzenia… czytaj dalej


2018-2020Strategia Rozwoju Centrum Kultury w Piasecznie

Wiosną 2020 roku wspólnie z zespołem Centrum Kultury w Piasecznie wypracowaliśmy strategię rozwoju instytucji na lata 2020-2030… czytaj dalej


Gdański Program Edukacji Kulturowej

Fundacja Obserwatorium przeprowadziła cykl działań diagnostyczno-warsztatowych, których efektem było stworzenie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej… czytaj dalej


Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Łosice

„Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Łosice” to dokument, który opracowaliśmy na rzecz projektu „Kultura dla każdego”… czytaj dalej


Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Różan

Tym razem prezentujemy „Diagnozę lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Różan”, zrealizowaną w ramach projektu „Twój pomysł na kulturę!”, będącego częścią programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2020 Narodowego Centrum Kultury… czytaj dalej


Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Kozienice

„Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Kozienice” to dokument, który opracowaliśmy na rzecz projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice!” … czytaj dalej


ABC4W

W ramach realizacji misji poprzez budowanie platformy współpracy pomiędzy sektorami biznesu, kultury i środowisk akademickich, Fundacja Obserwatorium we współpracy z grupą KARAKA rozwija projekt strategicznego modelu odpowiedzialnego zarządzania p.n. ABC4W… czytaj dalej


Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim

„Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim” to raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury. W trakcie działań badawczych wykorzystano metody przetestowane w 2017 i 2018 roku w subregionach radomskim i ostrołęckim… czytaj dalej


3. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Fundacja Obserwatorium współorganizowała trzecią edycję Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. Podczas Konwentu miało miejsce uroczyste otwarcie Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”, którego jesteśmy partnerem… czytaj dalej


2017-2018


Uczelnie dla instytucji kultury – modele współpracy

W 2018 roku Fundacja Obserwatorium zrealizowała projekt „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowany do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy)… czytaj dalej


Ewaluacja 12. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

W listopadzie 2018 roku Fundacja Obserwatorium przeprowadziła ewaluację 12. edycji Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Przy okazji prowadzenia działań badawczych silny zespół dziesięciorga ankieterów i badaczy miał przyjemność zgłębiać tajniki… czytaj dalej


Neonowe opowieści o Warszawie

„Neonowe opowieści” był to cykl sześciu warsztatów kreatywnych, których uczestnicy stworzyli prace inspirowane prawdziwymi reklamami świetlnymi. Prace, które podobnie jak neony – świecą w ciemności… czytaj dalej


Dom Kultury + 2018 na Bielanach, w Górze Kalwarii i w Pomiechówku

Już kolejny rok z rzędu pomagaliśmy domom kultury w zdiagnozowaniu lokalnych potrzeb i potencjału kulturotwórczego. Po Nasielsku, Piasecznie, Makowie Mazowieckim i Radomiu przyszedł czas na warszawską dzielnicę Bielany, Górę Kalwarię i Pomiechówek … czytaj dalej


Radomskie Kadry Kultury

Projekt „Radomskie Kadry Kultury” był realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, w oparciu o autorski pomysł Fundacji Obserwatorium – „Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury”… czytaj dalej


Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury

Program był skierowany do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Warszawie. W jego ramach oferowaliśmy pakiet edukacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej uczestniczki i każdego uczestnika. Pakiet ten obejmował zarówno szkolenia, jak i pracę z mentorem/-ką… czytaj dalej


Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego dla MOK „Amfiteatr” w Radomiu

Kolejny raport badawczy Fundacji Obserwatorium, prezentujący wyniki diagnozy lokalnego potencjału kulturotwórczego, wykonanej dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Badanie było pierwszą częścią projektu realizowanego przez „Amfiteatr” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017… czytaj dalej


Liderzy kultury w subregionie radomskim

Kim jest lider kultury? Jaka jest jego relacja z instytucjami i innymi podmiotami, jakie są jego zadania oraz cechy charakterystyczne? Na te i inne pytania odpowiada „Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim”… czytaj dalej


2. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Fundacja Obserwatorium współorganizowała 2. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbył się w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka… czytaj dalej


Strategia Rozwoju Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury


Strategia Rozwoju Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


2015-2016


Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce

Celem projektu było zrealizowanie kompleksowych i interdyscyplinarnych badań festiwali filmowych – badań, które objęłyby zarówno organizatorów i odbiorców festiwali, jak również sposoby finansowania tych wydarzeń i zarządzania nimi, dobór repertuaru, formy promocji oraz wpływ festiwali na mniejsze miejscowości… czytaj dalej


DK+: Diagnoza lokalna potrzeb i zasobów kulturalnych gminy Piaseczno


DK+: Diagnoza otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Nasielsku


Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie

Ideą projektu było opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz włączenie wszystkich zainteresowanych stron w działania projektowe – poprzez maksymalnie szerokie konsultacje społeczne… czytaj dalej


Badacze dla instytucji kultury


2013-2014


Ewaluacja NieKongresu Animatorów Kultury


Kino Warszawa FEST


Kino Warszawa


Ewaluacja Giełdy Projektów


2011-2012


W małym kinie – raport z dużych miast


W małym kinie


Industrialne Dziedzictwo Mazowsza


Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013(15)-2020

W 2012 roku Fundacja Obserwatorium była partnerem w projekcie tworzenia „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013(15)-2020″. Projekt był realizowany przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana… czytaj dalej


Badanie publiczności teatrów w stolicy


City Alive


Kierunek Kultura – raport z badania


Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!


Animator Kultury


2009-2010


Stadion – Miasto – Kultura

W 2010 roku Fundacja Obserwatorium rozpoczęła realizację projektu badawczego pt.: „Stadion – Miasto – Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej”. Badania dotyczyły m.in. tożsamości miejskiej (konstruowanej i rekonstruowanej w kontekście Euro 2012)… czytaj dalej


Zrób swoje Szmulki

Fundacja Obserwatorium przeprowadziła w 2010 roku projekt „Zrób swoje Szmulki”, w ramach którego zorganizowano szereg warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat… czytaj dalej


Fabrykino

Fundacja Obserwatorium była partnerem 1. Przeglądu Filmów Industrialnych „Fabrykino!”, który został zrealizowany w Warszawie w dniach 26-29 listopada 2010 roku. Było to pierwsze w Polsce wydarzenie inspirowane w całości kinem industrialnym… czytaj dalej


Puszka – warszawska sztuka publiczna

Projekt „Puszka – warszawska sztuka publiczna” miał na celu digitalizację i dokumentację obiektów warszawskiej sztuki publicznej, a także ich szeroką popularyzację. W rezultacie działań powstał portal – baza warszawskiej sztuki publicznej… czytaj dalej


Badanie potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu

W kwietniu 2010 roku zespół Fundacji Obserwatorium przeprowadził badanie dotyczące diagnozy potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w ramach programu „Kultura Tworzy Rozwój”… czytaj dalej


Warszawa lokalna

Raport pt.: „Warszawa lokalna” powstał w 2010 roku, w ramach
programu Obserwatorium Kultury. Ideą projektu było zdiagnozowanie stanu polityki kulturalnej w poszczególnych dzielnicach Warszawy… czytaj dalej