Uczelnie dla instytucji kultury

Projekty realizowane


Program „Uczelnie dla instytucji kultury” jest skierowany do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy). Beneficjenci programu nawiążą współpracę z renomowanymi warszawskimi uczelniami, w ramach której zrealizowane zostaną wspólne projekty badawcze…

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego