Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013(15)-2020


W 2012 roku Fundacja Obserwatorium była partnerem w projekcie tworzenia „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013(15)-2020″. Projekt był realizowany przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana, finansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane były działania diagnostyczne dotyczące stanu kultury w województwie mazowieckim. Głównym elementem działań, za które odpowiedzialna była Fundacja Obserwatorium, było przygotowanie analiz i zestawień statystycznych oraz ekonomicznych dotyczących podmiotów kultury.

Wstępny tekst „Strategii” został przygotowany przez zespół pod przewodnictwem Wojciecha Kłosowskiego. Prace nad dokumentem trwały w listopadzie i grudniu 2012 roku.

Strona projektu: http://kulturamazowsze2020.pl.

Ostateczna wersja dokumentu do pobrania tutaj.

Organizator: